پرسشنامه,آزمون,پاورپوینت

IOCV

فروشگاه محصولات روانشناسی و علوم تربیتی

روان درمانگری

اطلاعیه فروشگاه

موسسه ارتقا گران هزاره سوم ایراینیان

پاور پوینت فصل 4 جامعه شناسی آموزش و پرورش

پاور پوینت فصل 4 جامعه شناسی آموزش و پرورش تفاوتهای موجود میان فرهنگها ، موجودیت و بقای آنها وابسته به همیاری اجتماعی منظمی است که از برخی شباهتهای کلی آنها ناشی می شود . هیچ فرهنگ و جامعه ای دوام نمی آورد مگر اینکه افراد نسلی که جای نسل پیشین را می گیرند ، آمادگیهای لازم و کافی برای مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و فرهنگی به دست آورند ....فرمت پاورپوینت تعداداسلایدها39 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت فصل 3 جامعه شناسی آموزش و پرورش

پاور پوینت فصل 3 جامعه شناسی آموزش و پرورش ساختار هایی که جامعه از طریق آنها به رفع این نیازهای اساسی می پردازد،نهادهای اجتماعی نامیده می شوند. کارکردهایی که موجب پیدایش نهادهای اجتماعی می شوندعبارتند از : تولید نسل و تعیین خویشاوندی تربیت اعضای جدید و انتقال فرهنگ جامعه از نسلی به نسل دیگر تولید و توزیع کالاها و خدمات تدارک برای استفاده مشروع از قدرت برای استقرار و حفظ نظم اجتماعی رابطه انسان با ماوراء طبیعت....فرمت پاورپوینت تعدادا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت اصول ساختن پرسشهای آزمون

پاور پوینت اصول ساختن پرسشهای آزمون به مجموعه پرسش هایی که بر اساس جدول مشخصات امتحان برای سنجش یک درس تهیه میشود آزمون پیشرفت تحصیل به شمار میرود. هرکدام از این پرسش های آزمون یک هدف یادگیری وبخشی از آموخته های دانش آموزان را در زمینه خاص اندازه گیری میکند....فرمت پاورپوینت تعداداسلایدها29 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت فرهنگ سازمانی

پاور پوینت فرهنگ سازمانی فرهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه يافته است. به دنبال نظريات و تحقيقات جديد در مديريت، فرهنگ سازماني داراي اهميت روزافزوني شده و يكي از مباحث اصلي و كانوني مديريت را تشكيل داده است....فرمت پاورپوینت تعداداسلایدها11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه غربالگری مصرف مواد مخدر

پاور پوینت پرسشنامه غربالگری مصرف مواد مخدر       پرسشنامه ی غربالگری مصرف مواد در سال 1982 توسط اسکینر ساخته شد. نسخه اصلی ازمون که پس از استفاده ی گسترده از پرسشنامه ی غربالگری مصرف الکل میشیگان ساخته شد , دارای 28 عبارت بود.اما پس از مدتی نسخه های 20 و 10 سوالی ازمون تهیه شد که در حال حاضر بیشتر از این نسخه ها استفاده میشود.لازم به ذکر است که این پرسشنامه دارای 2 فرم جداگانه مخصوص بزرگسالان و نوجوانان است....فرمت پاورپوینت تعداداسلایدها 14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت عوامل حمایت کننده فردی

پاور پوینت عوامل حمایت کننده فردی فهرست عوامل حمایت کننده فردی یک پرسش نامه خود گزارشی 71 عبارتی است که به منظور ارزیابی میزان انعطاف پذیری جوانان تهیه شده است....فرمت پاورپوینت تعداداسلایدها7 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه عزت نفس

پاور پوینت پرسشنامه عزت نفس این پرسشنامه در سال 1967 توسط کوپر اسمیت به منظور بخش سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است.او با این فرض که عزت نفس خصیصه ای نسبتاً ثابت است براساس تجدید نظری که روی مقیاس راجرز دیموند انجام داد آن را تهیه کرد. این پرسشنامه مشتمل بر پنج موضوع است که عبارتند از انجام تکالیف آموزشی،روابط اجتماعی ،خانواده،خود وآینده و دارای چهار خورده مقیاس.... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت عزت نفس کوپراسمیت

پاور پوینت عزت نفس کوپراسمیت کوپر اسمیت مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرو دیموند (1954) انجام داد تهیه کرد . این مقیاس داردای 58 ماده است که 8 ماده آن یعنی شماره های 6-13-20-27-34-41-48-55 دروغ سنج است. در جموع 50 ماده آن بر 4 خرده مقیاس عزت کلی، عزت نفس اجتماعی(همسالان)، عزت نفس خانوادگی(والدین) و عزت نفس تحصیلی(آموزشگاه) تقسیم شده است....11 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسش نامه صداقت و راستگویی

پاور پوینت پرسش نامه صداقت و راستگویی امروزه صداقت یکی از معیارهای سلامت روان است و در مقابل آن، دروغ است و یکی از مواردی است که باعث به وجود آمدن اختلال های روانی می شود و صداقت و راستگویی را از بین می برد. دروغ گفتن به مرور زمان تبدیل به عادت شده و گاه كل شخصیت فرد را پیش می دهد. دروغگویی افراد هم از نظر علت و زمینه ی پیدایش و هم از نظر میزان و شدت و ضعف با یکدیگر متفاوت است....16 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت سواد رسانه ای

پاور پوینت سواد رسانه ای به معنای درک متکی برمهارت برای شناخت انواع رسانه ها وتولیدات آنها وتفکیک آنهااز یکدیگراست سوادرسانه ای مثل یک رژیم غذایی است که مراقب است چه چیزهایی در رسانه برای مخاطبان مضر و چه چیزهایی مفید است سوادرسانه ای به مخاطبان رسانه می آموزدازحالت انفعالی ومصرفی خارج شده وحالت فعالانه داشته باشند.... 14اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت سنجش عزت نفس کوپر اسمیت

پاور پوینت سنجش عزت نفس کوپر اسمیت عزت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از پزوهش گران قرار گرفته است کوپر اسمیت 1967 مقیاس عزت نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجرود دیموند 1954 انجام داد تهیه و تدوین کرد عزت نفس کودکان و نوجوانان را در چهار زمینه ی اجتماعی  تحصیلی خانوادگی و عزت نفس کلی به طور مختصر مورد بحث قرار می دهیم....  12 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت سنجش از دیدگاه روان شناسی شناختی و ساختن گرایی

پاور پوینت سنجش از دیدگاه روان شناسی شناختی و ساختن گرایی نظریه های روانشناسی شناختی، چگونگی وفرایندرشدساختارهای دانشی مانند اندیشه های مرتبط با حوزه های خاص دانش و روشهای استدلال و حل مسِاله را توصیف می کند. روان شناسی شناختی در پی ان است که چگونگی رمز گردانی،اندوزش،سازماندهی وبازیابی مطالب آموزشی و انواع بازنمایی درونی یامفاهیم توسط یادگیرنده را مطالعه کند،یکی از اصول مهم نظریه شناختی این است که افراد از راه ارتباط داده های تازه با اموخته های موجود خود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت سلامت روان

پاور پوینت سلامت روان در مورد بهداشت رواني دو تعريف مورد توجه قرار مي گيرد: در تعريف اول ، منظور از بهداشت رواني عبارت از رشته اي تخصصي از بهداشت عمومي است كه در زمينه كاستن بيماريهاي رواني در يك اجتماع فعاليت مي نمايد و بررسي انواع مختلف اختلالات رواني و عوامل موثري كه در بروز آن ها نقش دارند، در قلمروي كار اين علم مي باشد.... 11 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت سلامت اجتماعی

پاور پوینت سلامت اجتماعی سلامت اجتماعی از مفاهیمی است که ارائه تعریف دقیقی از آن کار دشواری است.تنوع تعاریف موجود در این زمینه سبب ایجاد دیدگاههای متفاوتی می شود که درست یا نادرست بودن آن را نمی توان به اما به نظر می رسد، اولین بار میرینگوف و همکارانش از  انستیتوی دانشگاه فوردهام برای ابداع سیاست اجتماعی در سال 1978 شاخص سلامت اجتماعی  را منتشر کردند.... 11 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت سقف شیشه ای زنان

پاور پوینت سقف شیشه ای زنان اهمیت حضور زنان در عرصه های کار اقتصادی تا اندازه ای است که یکی از معیارهای توسعه یافتگی یک کشور، برمبنای میزان حضور زنان در عرصه اقتصادی است. زیرا برنامه های توسعه زمانی محقق می شود که اقشار مختلف جامعه ، صرف نظر از جنسیت ، قومیت ، نژاد و عقاید و ... در کارهای حضور داشته باشند. به جرات می توان گفت که آمار های جهانی با اینکه نشان میدهند حضور زنان در عرصه اقتصادی رو به گسترش است اما هنوز در سطوح مد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت سرمایه اجتماعی

پاور پوینت سرمایه اجتماعی امروزه دانشمندان و نظریه پردازانی همچون جمیز کلمن، گلن لورین، بن پرات، ولیامسون و پیربوردیو و ... تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند... 12 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه سبک‌های دفاعی

پاور پوینت پرسشنامه سبک‌های دفاعی پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ) رفتار دفاعی را به وسیله ارزیابی تجربه مشتقات هشیار مکانیزم‌های دفاعی در زندگی روزمره مورد سنجش قرار می‌دهد. این پرسشنامه براساس الگوی سلسله مراتبی دفاع‌های ساخته شده است. (DSQ) نخستین بار توسط باند و همکارانش به منظور بررسی مکانیزم‌های دفاعی در افراد بهنجار و بیمار در سال 1983 تدوین گردید که 88 ماده را در بر می‌گرفت و 24 مکانیزم را وارسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت سازمان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

پاور پوینت سازمان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولیت سازمان‌ها این نیست که صرفاً اثربخش باشند، بلکه مسئولیت آن‌ها اینست که به جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، خدمت کنند. اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به‌وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و نه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه ل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

پاور پوینت روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی از ویژگیهای انسان، میل فطری و غریزی به شناختن حقایق و اطلاع از واقعیت هاست. فطرت حقیقت جویی که گاهی بنام حس کنجکاوی نامیده میشود انسان را وادار میسازد تا درباره مسائلی که در محیط اطراف اوست بیندیشد و در صدد شناخت حقایق برآید. عامل دیگری که باعث میشود انسان مسیر شناخت را بپیماید تلاش وی برای تأمین نیازها و خواسته های خود است که مجبور میشود به شناخت حقایق و موضوعات مربوط به محیط خود رغبت نشان دهد. ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت روش تحقیق غیر آزمایشی

پاور پوینت روش تحقیق غیر آزمایشی روش تحقیق غیر آزمایشی: پژوهشگر متغیرهای مورد مطالعه را به دلیل جنبه های اخلاقی و انسانی موضوع تحقیق شخصا دستگاری نمی کند یا نمی تواند دستکاری کند. در واقع پژوهشگر نسبت به متغیرهای مستقل کنترل مستقیمی ندارد و از روی تغییر همزمان متغیر مستقل و وابسته بدون مداخله مستقیم درباره روابط بین متغیرها استنباط هایی به عمل می آید. در این روش آزمودنی ها به سبب داشتن بعضی خصوصیاتی که در گذشته در آنان به وجود آم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت تهیه گزارش تحقیق

پاور پوینت تهیه گزارش تحقیق کوشش های پژوهشی پژوهشگر با پایان یافتن تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده خاتمه نمی پذیرد پژوهشگر مسئولیت نهایی دیگری دارد آن تهیه ی گزارش پژوهشی است . 42 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت روانشناسی پرورشی

پاور پوینت روانشناسی پرورشی یادگیری تنها در محیط مدرسه صورت نمی گیرد. بلکه شامل تمام مهارت‌ها،گرایش‌ها،دانش‌ها ومعلوماتی است که آنان در طول زندگی خود کسب می کنند.... 38 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت روانسنجی نرم و هنجار

پاور پوینت روانسنجی نرم و هنجار نرم یا هنجار عبارت است از متوسط عملکرد گروه نمونه ای از آزمودنی ها که به روش تصادفی از یک جامعه تعریف شده انتخاب میشود. نرم آزمون های استاندارد شده براساس توزیع نمره های خام گروه نمونه ای از آزمدنی ها به دست میاید. میانگین ونقطه 50 درصدی این توزیع ، شاخص هایی از متوسط عملکرد گروه به عبارت دیگر نرم یا هنجار گروه است. درآزمون های گروه مرجع،نرم یا هنجار،مقیاس محاسبه شده ای است که نمره خام آزمودنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت روانسنجی فصل دوم

پاور پوینت روانسنجی فصل دوم ثرندایک: اگر چیزی وجود داشته باشد دارای کمیت است و آنچه دارای کمیت است قابل اندازه گیری است... 7 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت رهبری اخلاقی

پاور پوینت رهبری اخلاقی رهبري و مديريت در محيطهاي كار از طريق ساز و كارهاي مختلفي، شكل رفتار و ادراكات كاركنان را تحت تأثير قرار ميدهد. اين تأثيرات بخشي به عناصر شخصيتي ورواني مديران و رهبران و بخش ديگربه سبكهاي رهبري آنها مربوط ميشود. به معناي ديگر عوامل جو سازماني، در تعامل با سبك مديريت و رهبري آنها، شدت و ضعف جهت گيري هاي ادراكي و رفتاري كاركنان را تعيين ميكند. یكي از اين سبكهاي رهبري به نسبت جديد كه در عرصه پژوهشهاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه آمادگی کسالت

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه آمادگی کسالت این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی 28 عبارتی است و آزمودنی باید با انتخاب یکی از گزینه های درست یا نا درست مشخص سازد که عبارت مورد نظر در مورد وی صدق میکند یا خیر. پرسشنامه آمادگی کسالت بر اساس این عقیده که کسالت مشکل شایع و مهمی است و با توجه به نتایج پروژه ها به سوء مصرف مواد - پرخوری - فرار از مدرسه - نارضایتی شغلی و  عملکرد ضعیف شغلی ارتباط دارد تهیه شده است . این آزمون ابزار مناسبی بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت راهنمای مقیاس عشـــــــــــق آتشین

پاور پوینت راهنمای مقیاس عشـــــــــــق آتشین مقیاس عشق آتشین (pls)توسط هاتفیلد و اشپرشر در سال 1986 به منظور ارزیابی عشق آتشین ساخته شده است.... 13 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت راهنمای حل مشکل خانواد مقیاس

پاور پوینت راهنمای حل مشکل خانواد مقیاس دربسیاری از تحقیقات و پژوهش هایی که در زمینه حل مشکل خانوادگی انجام شده ابزارهایی برای سنجش مهارت حل مشکل خانوادگی مورد استفاده قرار گرفته است برای مثال: جک من وهمکارانش رفتارهای حل مشکل را در زمینه کاهش افسردگی و نگرانی های زناشویی بررسی کردند ملاحظه شد   که با افزایش مهارت حل مشکل میزان نگرانی و استرس خانواده کاهش می یابد تلاش هایی در جهت ساخت و هنجاریابی مقیاسی برای حل مشکل خانوادگی ص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه یکی از مسایل و مشکلات پیچیده جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شاناسان، جامعه شناسان و حقوق دانان را به خود جلب کرده است، مسئله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که برخلاف قواناین، مقررات و هنجاری های اجتماعی از سوی جوانان زیر 18 سال صورت می گیرد... 7 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری عمومی در سال 1995 توسط اسکات و بروس به منظور ارزیابی شیوه های تصمیم گیری و بر اساس نظریه سبک های تصمیم گیری طراحی شد.... 12 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه بنیان های اخلاقی

پاور پوینت راهنمای پرسشنامه بنیان های اخلاقی روان شناسان اجتماعی، دانشمندان علوم اعصاب و علوم رفتاری شروع به درمان قضاوت اخلاقی و تصمیم گیری به عنوان یک موضوع اصلی تحقیق کرده اند. با این وجود امروزه، هنوز هم پژوهش در این زمینه تا حد زیادی محدود به مسائل مربوط به آسیب و انصاف (از جمله حقوق) است. کلبرگ قطعاً متوجه شده که مردم گاهی اوقات قضاوت های اخلاقی شان را بر اساس توجیهات در سطح گروه و نگرانی های اخلاقی مانند قدرت، وفاداری و سنت انجام می د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت راهنمای آزمون جهت گیری زندگی

پاور پوینت راهنمای آزمون جهت گیری زندگی qشییر و کارور ( 1985) برای ارزیابی خوش بینی سرشتی، آزمون جهت گیری زندگی ( LOT) فرم خودگزارشی خلاصه ای را تدوین کرده و بعدها آن را مورد تجدید نظر قرار دادند ( شییر و همکاران ، 1994)، نوع خوش بینی که توسط LOT ارزیابی می شود، یک صفت شخصیتی است که مشخصه آن انتظارات مطلوب شخصی در آینده است ( کار، 2004، ترجمه نجفی زند و پاشا شریفی، 1385). qآزمون جهت گیری زندگی ( LOT ) شامل 8 ماده بود. 4 ماده آن بیانگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه دلبستگی پس از تولد ( MPAS )

پاور پوینت پرسشنامه دلبستگی پس از تولد ( MPAS ) از آنجائی که پرسشنامه در زمینه ی سنجش رابطه مادر – کودک در ماه های اول پس از تولد در ایران وجود ندارد و برخی مواقع بنا به شرایط مکانی و زمانی امکان سنجش دلبستگی مادر به کودک با آموزن موقعیت نا آشنا وجود ندارد پرسشنامه ی دلبستگی پس از تولد ابزار خود – گزارشی است که به بررسی رابطه مادر – کودک پرداخته و توسط مادر تکمیل می شود این آزمون برای سنین 0 تا 36 ماه تهیه شده است و توسط کاندو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت درامدی برجامعه شناسی

پاور پوینت درامدی برجامعه شناسی اگرقرار است جامعه ای ادامه ی حیات دهد وزندگی  درضایت بخشی برای اعضای خود فراهم آورد،باید نیازهای اساسی وحیاتی مردم خود را برآورده سازد.بنابراین هرجامعه الزاما برای ارضای نیازمندیها وتمایلات افراد خود،الگوهای معینی ازموسسات وسازمانها ومقررات اجتماعی تدارک می بیند که جامعه شناسان ای گونه رفتاری را نهاد می نامند... 13 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت خودکشی یوفیت

پاور پوینت خودکشی یوفیت خودکشی (لاتین suicidium ، از ریشه sui caedere ، "کشتن خود") عملی عمدی است که باعث مرگ فرد شود. خودکشی اغلب به علت یأس صورت می‌گیرد که علت آن اغلب به اختلال روانی نظیر افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، شکست عشقی، اعتیاد به الکل، یا سوء مصرف دارو نسبت داده می‌شود.[۱] اغلب، عوامل استرس‌زا مانند مشکلات مالی یا مشکلات ارتباط بین فردی در این میان نقش دارند. تلاش برای جلوگیری از خودکشی ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت چک لیست نشانه های اختلالات روانی

پاور پوینت چک لیست نشانه های اختلالات روانی این آزمون توسط  دروگاتیس وهمکاران درسال ۱۹۷۳ معرفی شد. این آزمون براساس تجربیات بالینی وتجریه وتحلیل های رواسنجی مورد تجدید نظر قرار گرفت و فرم نهایی  آن درسال۱۹۷۶  توسط  دروگاتس ،ریکلز وراک تهیه واعتبار درونی این آزمون را با استفاده از ضریب آلفا رضایت بخش گزارش کردند... 16 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت جامعه شناسی

پاور پوینت جامعه شناسی •واژه جامعه شناسی از ابداعات آگوست کنت است •اولین نفر و پدر علم جامعه شناسی آگوست کنت می باشد. •او معتقد بود که در بررسی امور اجتماع باید به جای خیال پردازی به روش علمی توسل جست... 27اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت فرهنگ

پاور پوینت فرهنگ تعداد اسلاید:109   فرهنگ هر ملت مجموعه ی منسجمی از عوامل و نیروهای انسانی است که: ساختار زندگی آن ملت را تعیین میکند به نوبه ی خود در تعیین نحوه ی رفتار طرز تفکر امیال مقرارت و....مردم تاثیر قابل ملاحطه ای دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش

پاور پوینت جامعه شناسی آموزش و پرورش تعداد اسلاید:19   یکی ازکارکردهای عمومی آموزش وپرورش،اجتماعی کردن افراد جامعه است. درهرجامعه ای،صرف نظرازکوچکی یابزرگی، سادگی یاپیچیدگی،نوعی آموزش وپرورش یافت میشودکه ساختارو محتوای آن ازجامعه ای به جامعه ای دیگر،متفاوت است.درجامعۀ سادۀ ابتدایی ، آموزش وپرورش ازفعالیتهای زندگی قابل تفکیک نیست. دراین جامعه، کانونهای آموزش وپرورش عبارت بودنداز : خانواده ،قبیله ودیگرگروه بندی اجتماعی که فرد درآن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت توسعه اجتماعی

پاور پوینت توسعه اجتماعی مسئله توسعه یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی- اجتماعی است جامعه ایران هم مانند جوامع در حال توسعه و در دهه های اخیر به دنبال دستیابی به توسعه بوده و به لحاظ تاریخی می توان گفت که روند توسعه در ایران از دوران قاجار به ویژه از جنبش مشروطیت- به این طرف آغاز شده است در این دوران به ویژه ی اقدامات امیرکبیر نقش مهمی در دوره مظاهر مدرن به جامعه داشته است.... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت تفکر انتقادی

پاور پوینت تفکر انتقادی تفکر انتقادی 16 اسلاید Critical thinkingمعنای لغوی Critical  در انگلیسی امروزی به سه معنا به کار می رود : 1- کسی که دائم به دنبال قضاوت های تند و خرده گیری و ایراد گرفتن از دیگران است . 2- کسی که در تحلیل، ارزش گذاری یا بررسی آثار هنری . ادبی تخصص دارد. 3- کسی که دربارهر امری به نحو عقلانی و مستدل اظهارنظر می کند و درباره ارزش، درستی ، حقانیت یا زیبایی آن، به نحو مستدل قضاوت می کند... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(7):