پرسشنامه,آزمون,پاورپوینت

IOCV

فروشگاه محصولات روانشناسی و علوم تربیتی

روان درمانگری

اطلاعیه فروشگاه

موسسه ارتقا گران هزاره سوم ایراینیان

پاور پوینت پرسشنامه اضطراب رقابتی در ورزش

پاور پوینت پرسشنامه اضطراب رقابتی در ورزش یکی از عوامل مهم روانی که عملکرد ورزشکاران را به ویژه در موقعیتهاي حساس و تعیین کننده، به شدت تحت تاثیر قرار میدهد اضطراب است. بر این اساس پژوهش در حوزه روانشناسی ورزش براي شناسایی متغیرهاي مهم و تاثیرگذار درون فردي به منظور یاري رساندن به ورزشکاران در اجراي مهارتهاي ورزشی و همچنین کاهش عواملی مثل اضطراب که عملکرد و کارایی را تضعیف میکند، ضروري و اجتناب ناپذیر است... تعداد:13 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه اضطراب بک

پاور پوینت پرسشنامه اضطراب بک این پرسشنامه برای سنجش میزان اضطراب طراحی شده و شامل 21 عبارت است. هر عبارت بازتاب یکی از علائم اضطراب است که معمولا افرادی که از نظر بالینی مضطرب هستند یا کسانی که در وضعیت اضظراب انگیز قرار میگیرند تجربه میکنند.. تعداد:9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان دریس کول

پاور پوینت پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان دریس کول توسط دریس کول در سال (2007) به منظور نگرانی ها و افکار منفی دانشجویان در باره امتحان طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال و دو مولفه می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (احساس می کنم قلبم به شدت می تپد) به سنجش اضطراب امتحان می پردازد... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه احساس پیری

پاور پوینت پرسشنامه احساس پیری پرسشنامه احساس پیری  در سال 2007توسط بارکر و همکارانش ساخته شد.این این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشگری است که ارزیابی فرد از چگونگی فرایند پیر شدنرا میسنجد.این ازمون از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول شامل 32عبارت است و ازمودنی در یک مقیاس لیکرت5 درجه ای میزان مخالفت یا موافقت خود را با هریک از این عبارات مشخص کند.این بخش دارای 7 زیر مقیاس است:سیر زمانی سریع یا تدریجی/سیر زمانی دوره ای/جلوه های ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه 5 عاملی شخصیت (نئو )

پاور پوینت پرسشنامه 5 عاملی شخصیت (نئو ) يکی از آزمونهای شخصیتی است که براساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جديدترين ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و کوستا در سال 1985 تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی NEO معرفی شد. فرم تجديدنظر شده اين پرسشنامه توسط همان مؤلفین تحت عنوان فرم تجديدنظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو ارايه شده است. uفرم بلند اين پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه گیری پنج عامل يا حیطه اصلی روان نژندی، برونگرايی، انعطا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسشنامه امیدواری اشنایدر

پاور پوینت پرسشنامه امیدواری اشنایدر این پرسشنامه که توسط اشنایدر و همکاران (1991) برای سنجش امیدواری ساخته شد، دارای 12 عبارت است و به صورت خودسنجی اجرا می‌شود. از این عبارات، 4 عبارت برای سنجش تفکر عاملی، 4 عبارت برای سنجش تفکر راهبردی، 4 عبارت انحرافی است... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسش نامه هوش فرهنگی

پاور پوینت پرسش نامه هوش فرهنگی  این پرسش نامه حاوی 20 سوال می باشد... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسش نامه فرزند پروری یانگ

پاور پوینت پرسش نامه فرزند پروری یانگ این پرسشنامه دارای 72گویه بوده و هدف ان ارزیابی سبک های فرزند پروری والدین(محرومیت هیجانی،رها شدگی/بی ثباتی،بی اعتمادی/بد رفتاری،اسیب پذیری به ظرر یا بیماری،وابستگی/بی کفایتی،نقص/شرم،شکست،اطاعت،ایثار،معیارهای سرسختانه،استحقاق/بزرگ منشی،خویشتن داری/خود انظباتی ناکافی،گرفتار،منفی گرایی/بدبینی،بازداری هیجانی،تنبیه،پذیرش جویی/جلب توجه)... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسش نامه خشم کودک ونوجوان

پاور پوینت پرسش نامه خشم کودک ونوجوان خشم وعصبانیت بخشی از زندگی ماست احساسی که هر کودک ویا نوجوانی ان را به گونه ای تجربه میکند و درواقع نوعی برانگیختگی و هیجان شدید هنگام روبه رو شدن با محرک های نامناسب محیطی است خشم و عصبانیت احساسی پذیرفته شده است ولی واکنش های رفتاری متعاقب این احساس است که خطوط قرمز را مشخص میکند... 11 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسش نامه امید به زندگی میلر

پاور پوینت پرسش نامه امید به زندگی میلر این پرسش نامه شامل 48 گویه است که یک طیف پنج گزینه ای از پاسخ ها را شامل می شود ( کاملا مخالف«1» ، نسبتا مخالف«2»، نظری ندارم«3»، نسبتا موافق«4»، کاملا موافق«5») هر فرد با گزینش جمله ای که در رابطه با او صدق می کند امتیاز کسب می کند. ارزش‌های نمره ای هر نمره از 1 تا 5 تغییر می کند. در آزمون میلر دامنه امتیازات کسب شده از 48 تا 240 مت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسش نامه اضطراب کتل

پاور پوینت پرسش نامه اضطراب کتل ریموند برنارد کتل روان شناس آمریکایی - انگلیسی بود که پرسش نامه 16 عامل شخصیت کتل را طراحی کرد. او یکی از نظریه‌پردازان ویژگی‌های شخصیت، تعداد ویژگی‌های اصلی شخصیت را از بیش از ۴۰۰۰ مورد که در لیست اولیه گوردون آلپورت وجود داشت به ۱۷۱ مورد تقلیل داد. او این کار را عمدتاً از طریق حذف ویژگی‌های غیرمتداول و ترکیب خصوصیات مشترک انجام داد. کتل سپس نمونه بزرگی از افراد را برای این ۱۷ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت پرسش نامه استرس ادراک شده

پاور پوینت پرسش نامه استرس ادراک شده مقیاس استرس ادراک شده در سال 1983توسط کوهن،کمارک،مرملستین ساخته شده است. این مقیاس14آیتم دارد و هر آیتم بر اساس یک مقیاس لیکرتی پنج درجه ای (هرگز،تقریباً هرگز، گاهی اوقات،اغلب اوقات،بسیاری از اوقات)پاسخ داده می شود . مقیاس استرس ادراک شده دو خرده مقیاس را می سنجد: الف)خرده مقیاس ادراک شده منفی از استرس ـ ب)خرده مقیاس ادراک شده مثبت از استرس این مقیاس برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت ضریب کاپا

پاور پوینت ضریب کاپا ضریب کاپا به عنوان شاخص توافق بین داوران  ضریب توافق و ضریب کاپا که توسط کوهن پیشنهاد شده است  به عنوان شاخص اعتبار یا پایایی آزمون های به کار می رود که در آن ها  پاسخ های افراد مورد آزمایش به صورت کیفی با کد های دو یا چند ارزشی درجه بندی می شود... تعداد اسلاید:11  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت بهره وری از سازمان

پاور پوینت بهره وری از سازمان بهره وری چیست: استفاده بهینه از منابع ( اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی ، ماشین آلات ، ابزار و تجهیزات و اطلاعات) در فرآیند تولید کالاها و ارائه خدمات است. بعبارتی نسبت ستاده به داده را بهره وری گویند... تعداد اسلاید:39 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت روانسنجی بررسی مقیاس ارتباط با حیوانات خانگی

پاور پوینت روانسنجی بررسی مقیاس ارتباط با حیوانات خانگی •همدم بودن با حیوانات و گیاهان خانگی می تواند در رشد شناختی کودکان خردسال و نوجوان بسیار اثر بخش و سودمند باشد. در عمل بسیاری از واقعیت های تلخ و شیرین زندگی را نوجوان خود با همدم بودن با طبیعت جاری پیرامون خویش بسته به هوش خود به سادگی می تواند بیاموزد برای نمونه ، پدران و مادران در آموزش واقعیت های ناگزیر جنسی آمیزشی به فرزندان خود ناتوان هستند و اغلب در این زمینه سردرگم می شوند.... تعداد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون استاندارد

پاور پوینت آزمون استاندارد اجرای آزمون های گروهی در مقایسه با آزمون های فردی به کاراموزی کوتاه تری نیاز دارد آزمایش کننده باید آزمایش را طبق دستور العمل استاندار شده برگذار کند تا افراد آزمایش شونده حداکثر استعداد و توانایی خود را در آزمون نشان دهند.آزمایش کننده باید در مورد محتوای آزمون و دستور العمل اجرا و شرایط آگاهی داشته باشد. یکی از نکات مهم در اجرای آزمون های استاندارد شده آن است که شرایط تعیه و استاندارد کردن آزم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت اندازه گیری، ارزشیابی و آزمون های معلم ساخته

پاور پوینت اندازه گیری، ارزشیابی و آزمون های معلم ساخته •مقیاس:scale •مجموعه ای عدد یا نمادها که ویژگیهای انها بر ویژگیهای تجربی اشیایی که اعداد به انها نسبت داده می شوند منطبق است... تعداد اسلاید:15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آموزن جهت زندگی

پاور پوینت آموزن جهت زندگی طراح : شییر و کارور (1985)   نام اختصار :Lot   برای ارزیابی خوش بینی سرشتی  آزمون جهت گیری زندگی   تعداد ماده : 8 ماده : 4 ماه خوش بینانه 4 ماده بدبینانه تعداد اسلاید:9 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آموزش و پرورش در آرای پیشگامان جامعه شناسی

پاور پوینت آموزش و پرورش در آرای پیشگامان جامعه شناسی تقریبا همه متفکران اجتماعی ، از زمان افلاطون و ارسطو ، به آموزش و پرورش در بطن نظریه ی اجتماعی خود توجه کرده اند ، بطوری که در آثار آنان ، نکات ظریفی در این باره یافت می شود .در آثار مورخان ، اطلاعات قابل توجهی راجع به تربیت و چگونگی آن در نزد اقوام و ملل ، دیده می شود. آنان ضمن پژوهش در فرهنگهای قومی ، به گردآوری داده هایی درباره ی تربیت میان برخی جوامع خاص پرداخته اند . با وجود این تمایل برخی ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آموزش فلسفه به کودکان

پاور پوینت آموزش فلسفه به کودکان آموزش فلسفه به کودکان نوعی پرورش تفکر فلسفی است. برای پرورش این تفکر در هر جامعه ای ملاحظات بسیاری وجود دارد که مهمترین آن زمینه های فرهنگی و فلسفی آن جامعه قلمداد می شود... تعداد اسلاید:14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت امنیت اجتماعی

پاور پوینت امنیت اجتماعی به نظر می‌رسد پس از اینکه امنیت فردی مورد شناسایی قرار گرفت، افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروههای مختلف اجتماعی هستند. این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی  (Societal Security) مورد توجه و بحث قرار می‌گیرد. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد... تعداد اسلاید:37 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت

پاور پوینت اعتیاد به تلفن همراه و اینترنت بنا به تعریفی که انجمن آمریکایی درمان اعتیاد از واژه اعتیاد ارائه داده است: “اعتیاد یک بیماری اصلی و مزمن می باشد که در مدارهای پاداش، انگیزه و حافظه و دیگر اجزاء مربوطۀ مغز اختلال ایجاد می نماید. این اختلال ها به ایجاد ویژگی های جسمی، روانی، اجتماعی و روحی در انسان منجر می شود. بروز چنین حالت هائی در انسان سبب می شود که وی برای دستیابی به پاداش (لذت) یا تسکین به مصرف یک مادۀ مخدر یا انجام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت اعتیاد به اینترنت

پاور پوینت اعتیاد به اینترنت استفاده مداوم و مستمر از اینترنت موجب دور شدن اعضای خانواده از یکدیگر شده ، همچنن می تواند موجب بروز پاره ای  اختلالات رفتاری و شخصیتی در فردشود .به همین منظور روانشناسان عنوان اعتیاد به اینترنت را برای این بیماری برگزیده اند. معتادان اینترنتی افرادی هستند که از کامپیوتر بیش از حد استفاده کرده و میل بیمارگونه به این فناوری جدید دارند. پروفسور ویلند از جمله افرادی است که به درمان بیماران مبتلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت اعتماد سازمانی

پاور پوینت اعتماد سازمانی چگونگی پیش برد یک پروژه را می توان در ردیف اهمیت چگونگی ساخت آن دانست .اینکه تیم سازنده یا سازندگان در واقع اصول حرکت روبه جلوی خود را بدانند و یا در حقیقت می توان گفت بدانند چه کاری باید انجام دهند درست همانند متصل کردن تکه های پازلی است که تا تمام نشدن آن تصویر نهایی را به ما نمایش نخواهد داد... تعداد اسلاید:34 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت اضطراب

پاور پوینت اضطراب اضطراب حالتي است که در آن، انسان احساس   ناآرامي يا ترس مي کند. معمولاً اين حالت در مواقعي رخ مي دهد که انسان نتواند پيامدهاي کاري را پيش بيني يا آن ر ا کنترل نما يد... تعداد اسلاید:44 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت اضطراب اجتماعی

پاور پوینت اضطراب اجتماعی پرسشنامه افکاراضطاب اجتماعی در سال1984 توسط هارتمن به منظور مولفه شناختی اضطراب اجتماعی تهیه شد. این مقیاس با21 عبارت برای ارزیابی فراوانی شناخت های همراه با ناآرامی یا اضطراب اجتماعی طراحی شده است. اساس این مقیاس این مطلب است که عوامل شناختی (افکار،تصویر جسمی،خاطرات واحساسات) مانند ارزیابی های منفی از خود و ارزیابی بازخورد دیگران ، در پیشرفت ،تداوم و درمان اختلالاتی مثل اضطراب اجتماعی نقش دارند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت مدیریت عمومی

پاور پوینت مدیریت عمومی جامعه امروز جامعه سازمانی است. گردش امور زندگی ،وابسته به سازمان هاست . تعداد اسلاید:45 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت استقامت وپایداری

پاور پوینت استقامت وپایداری مقیاس استقامت در سال2007توسط داک ورث وهمکاران به منظورارزیابی میزان استقامت پشتکارافراد ساخته شد.فرم اولیه ازمون دارای 17عبارت بود,اماپس ازبررسی های روانسنجی میزان عبارات ان به12عبارت رسید.نسخه ی کنونی دارای2زیرمقیاس ثبات علایق(6عبارت)وپشتکارمربوط به تلاش(6عبارت)است. این مقیاس یک ابزارخودگزارشی وازمودنی بایددریک مقیاس لیکرت 5درجه ای (اصلا شبیه من نیست=1 تابسیارزیادشبیه من است=5)مشخص سازد هریک ازع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت استعاره های نوین مدیریت

پاور پوینت استعاره های نوین مدیریت استعاره در فرهنگ لغات به معنی "به عاریت گرفتن" می‌باشد. در واقع یک صنعت ادبی است که  از‌ ویژگی‌های مشترک دو پدیده برای توضیح ابعاد نامأنوس پدیده دیگر استفاده می‌شود. صاحبنظران مدیریت از آن تعاریف گوناگونی ارائه کرده‌اند. الوانی (1386) استعاره را توصیفی می‌داند که از تشبیه یک پدیده به پدیده ای دیگرکه دارای وجوه مشترکی هستند، به روشن شدن ذهن فرد کمک می‌کند. صا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت استعاره های سازمان و مدیریت

پاور پوینت استعاره های سازمان و مدیریت ا ستعاره ها موضوعات و پدیده های پیچیده را ه وسیله تاکید کردن بر نکات کلیدی انها ساده و قابل درک می سازند.استعاره ها از انچه ذهن ما بدان اشناست برای شناختن انچه ذهن کمتر بدان اشنایی دارد استفاده می کنند. استعاره ها این امکان را فراهم می اورند که ما جنبه های مختلف سازمان را بشناسیم و چون می توانیم این امر را به طور مجزا از هم انجام دهیم ذهن پیچیدگی بسیاری را در مقابل خود نمی بینند اگر تمامی تصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت استرس ادراک شده

پاور پوینت استرس ادراک شده پرسشنامه استرس ادراک شده در سال 1983 توسط کوهن و همکاران تهیه شده و دارای 3 نسخه 4،10و14 ماده هایی است که برای سنجش استرس عمومی درک شده در یک ماه گذشته به کار می رود. افکار و احساسات درباره حوادث استرس زا،کنترل،غلبه،کنار آمدن با فشار روانی و استرس های تجربه شده را مورد سنجش قرار می دهد... تعداد اسلاید:8 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون هوشی وکسلر کودکان

پاور پوینت آزمون هوشی وکسلر کودکان آزمون هوشی وکسلرکودکان اولین بار در سال 1949 منتشر گردید. با توجه به استفاده فراوان از آن مورد تجدید نظر قرار گرفت تمامی صاحب نظران حیطه آزمون های روانی این آزمون را مانند آزمون هوشی بزرگسالان وکسلر جزو معتبر ترین و پر استفاده ترین ازمون های هوشی می دانند. و درتمامی جداول مربوط به 10 آزمون معتبر روان شناسی (Top Ten) همواره نام این آزمون قید شده است.تعداداسلایدها109 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون هاي اندريافت موضوعي

پاور پوینت آزمون هاي اندريافت موضوعي اندریافت ، عبارت است از نوعی آمادگی برای شيوه هاي معيني از ادراک وقایع به گونه‌ای خاص بر اساس تجربه هاي گذشته فرد است. آزمون اندریافت موضوع، بر این فرضیه مبتنی است که آزمودنی خود را با قهرمان اصلی داستانی که می‌سازد همانند می‌کند فرد تصاوير مبهم را طبق اندريافت هاي خود تفسير مي كند و داستان هايي را برحسب طرح ها و مقولاتي كه منعكس كننده تخيلات شخصي او هست بيان ميكند... تعداد اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون مکعب های کهس

پاور پوینت آزمون مکعب های کهس ازمون مکعب های کهس ازمونی است برای اندازه گیری هوش عملی در کودکان 5_15 ساله .نتایج این ازمون و ازمون های مشابه ان سن عقلی فرد را عنوان میکند. این ازمون در سال 1920 توسط اقای کهس تهیه شد. این ازمون راه حلی است برای کم کردن نارسایی های ازمون های کلامی هنگامی که به تنهایی استفاده میشوند. این ازمون از نوع ازمون های عملی است و برای احتراز از دخالت عامل زبان در اندازه گیری هوش ساخته شده است. تعداد ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت ازمون کمال گرایی هیل

پاور پوینت ازمون کمال گرایی هیل سازه کمال‌گرایی برای نخستین بار به‌عنوان یک سازه تک‌بعدی توسط برنز تعریف گردید (هیل و همکاران، 2004). بر پایه این تعریف، فرد کمال‌گرا بر این باور است که می‌توان با تلاش و کوشش به نتایج کسازه کمال‌گرایی برای نخستین بار به‌عنوان یک سازه تک‌بعدی توسط برنز تعریف گردید (هیل و همکاران، 2004). بر پایه این تعریف، فرد کمال‌گرا بر این باور است که می‌توان با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون قلدری ایلی نویز

پاور پوینت آزمون قلدری ایلی نویز پرسشنامه استاندارد قلدری ایلی نویز 2001 پرسشنامه قلدری، توسط ایلی نویز در سال (2001) طراحی شده است. این مقیاس دارای 18 گویه و سه مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه¬ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (برای اینکه بخندم سایر دانش آموزان را ناراحت می کنم.) قلدری را می سنجد. تعداد اسلاید:11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت ازمون شادکامی مونش

پاور پوینت ازمون شادکامی مونش ازمون شادکامی مونش به منظور اندازه گیري شادکامی طراحی شده است. با در نظر گرفتن دیدگاههاي مختلف درباره سلامت روانشناختی و مقیاس های متنوعی که براي اندازه گیري آن ساخته شده است، کوزما و استونز ( 2000 ) آزمونی را ساختند که بیشتر بر مقدار وشدت احساسات مثبت و منفی تاکید میکند. هر کدام ازاین احساسات دو بعد کوتاه و بلند مدت را در برمیگیرند... تعداد اسلاید:10 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون دلایل زندگی

پاور پوینت آزمون دلایل زندگی اینپرسشنامه با48عبارت برای ارزیابی طیفی از عقاید لینهن وهمکاران درسال1938طراحی شده است که افرادی راکه دست به خودکشی میزنند از بقیه افراد متمایز میکند ومیتواند به عنوان ابزاری برای سنجش میزان تعهدفرد به دلایلی برای خودکشی نکردن بکاررود.این مقیاس یکی ازمعدود ابزارهایی است که از دیدگاه مهارت های مقابله ای انطباقی به این موضوع پرداخته است:مهارتهایی که درافردی که دست به حودکشی میزنند وجودندارد.پرسشنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون خود توصیف گری بدنی

پاور پوینت آزمون خود توصیف گری بدنی پرسشنامه خودتوصیف گری بدنی برای اندازه گیری خودپنداره ی بدنی ایجاد شد که بوسیله ی 9زیر مقیاس اختصاصی و 2زیر مقیاس کلی خودپنداره ی بدنی را اندازه گیری میکند. فرم اصلی آن شامل 70عبارت است که توسط مارش در سال 1996 تهییه شده است.فرم کوتاه و جدید این پرسشنامه شامل 47 پرسشنامه بوده و دارای پایایی خوب و قابلیت تکرار پذیری مطلوبی است. خود توصیف گری بدنی شامل 9 عامل اختصاصی برای خودپنداره ی بدنی است(فعال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون پاسخ به استرس

پاور پوینت آزمون پاسخ به استرس استرس : هرگونه اختلال که سلامت روانی و آرامش جسمی افراد را بر هم بزند ... تعداد اسلاید:10   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون برج لندن

پاور پوینت آزمون برج لندن به همراه کرنومتر کاربرد : ارزیابی حل مسئله و برنامه ریزی اجرایی سازنده : ویلیام سی کو برستون و اریک ای زیلمر ( اما در ابتدا توسط شالیس در سال 1982 ساخته شده بود ) سال ساخت : 2001 ابعاد دستگاه : 170*170*320 ميليمتر تعداد اسلاید:16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون افسردگی بک

پاور پوینت آزمون افسردگی بک آرون تمکین بِک در 18 ژولای 1921 در پراویدنس، رودآیلند به دنیا آمد.او در 1942 مدرک لیسانس خود را از دانشگاه براون دریافت کرد و سپس در 1946 موفق شد از دانشگاه یِیل دکترای روانپزشکی خود را بگیرد. ولی به خاطر ماهیت اسرار آمیز روانکاوی از کار در رشته روانپزشکی منصرف شد.                                       & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون اعتیاد به اینترنت

پاور پوینت آزمون اعتیاد به اینترنت آزمون اعتیاد به اینترنت روشی قابل اطمینان ومعتبر برای اندازه گیری اعتیاد به استفاده از اینترنت است. این پرسشنامه شامل 20 ماده است و برای سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت یا کامپیوتر و به وسیله دکتر کیمبرلی یانگ تهیه شده است. پاسخ های آن دریک پیوستار پنج درجه ای از(به ندرت)،(گاهی اوقات)،(اغلب)،(بیشتراوقات)و(همیشه)قرارگرفته است که درجه اعتیاد خفیف ،متوسط وشدیدی به اینترنت را اندازه گیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان

پاور پوینت آزمون ارزیابی خودکشی راجرز

پاور پوینت آزمون ارزیابی خودکشی راجرز خودکشی یک مشکل عمده بهداشتی است . در بسیاری از مشکلات روانی و بهداشتی پیشگیری مهم تر و موثرتر از درمان می باشد. در خودکشی نیز این مسئله صادق است . به ویژه انکه پس از اقدام ممکن است دیگر برای کمک دیر شده باشد. مطالعه دلایل خودکشی نیز به صورت گسترده در حال انجام است یکی از دیدگاه های دلیل شناسی خودکشی دیدگاه روان شناختی است. تعداد اسلاید:11 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,500 تومان
تعداد صفحه(7):